Expo Nova S.C. Zbigniew Hałas, Rafał Wiśniewski

ul. Lipowa 18

62-005 Bolechówko

 

Contact person:

Joanna Łazarz

Phone: +48 692 403 580

e – mail: exponova@wp.pl