Expo Nova S.C. Zbigniew Hałas, Rafał Wiśniewski

ul. Lipowa 18

62-005 Bolechówko

 

Kontakt:

Zbigniew Hałas

Tel. +48 509 410 454

e – mail: exponova@wp.pl